Portret kobiety – Robert Kampen

Portret kobiety   Robert Kampen

Portret kobiety i Portret mężczyzny, jak wierzy większość badaczy, są sparowane i być może były pierwotnie połączone. Świadczy o tym nie tylko ich identyczny rozmiar, ale także cechy kompozycyjne i stylistyczne. Modele były bogatymi obywatelami miasta Tournai, gdzie pracował Robert Kampen.

Ustalono również, że byli małżonkami. W obu pracach bohaterowie pojawiają się odważnie i zajmują całą przestrzeń obrazu. Artysta z jednej strony zdołał stworzyć dwie osoby, z drugiej – oczywistą podwójną jedność pary.

Chociaż widoki pary nie występują, twarze są zwrócone ku sobie.

Podczas gdy twarz kobiety jest nieco mniejsza i jaśniejsza niż twarz mężczyzny, w ich zarysach widać pewną symetrię. Oba portrety są przykładem najwyższych umiejętności malarskich Kampen. Ustawili bar, który przez długi czas był nieosiągalny nie tylko w ojczyźnie, ale także w całej Europie.

To właśnie ta sztuka miała ogromny wpływ na cały przebieg procesu artystycznego w Europie w XVI wieku.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)