Muzio Scovola w obozie Porsenna – Giovanni Battista Tiepolo

Muzio Scovola w obozie Porsenna   Giovanni Battista Tiepolo

Wydarzenie, przedstawione przez Tiepolo, miało miejsce około 507 rpne e. podczas wojny rzymskiej z Etruskami. Od oblężonego miasta do obozu etruskiego króla Porsenny, młody człowiek, Guy Muchius, przeniknął, by zabić króla. Kiedy został pochwycony i chciał być torturowany ogniem, powiedział: “Ten, kto widzi wielką chwałę, docenia ciało trochę” i położył prawą rękę w płomieniu.

Porsenna, porwana odwagą Rzymian, uwolniła go do wolności i usunęła oblężenie miasta.

Szeroki, darmowy, uogólniony styl malarski, energetyczne kontrasty światłocieniowe, ekspresyjne postawy i gesty? wszystko na zdjęciu jest przeznaczone do dekoracji dużej sali, do odbioru z dużej odległości. Obraz był częścią serii dziesięciu płócien, zamówionych przez weneckiego patrycjusza, patriarchę Akwilei Dionisio Delfina dla jego pałacu w Wenecji. Pięć z nich jest przechowywanych w Ermitażu.