Symfonia – Moritz von Schwind

Symfonia   Moritz von Schwind

Austriacki malarz Moritz von Schwind jest jednym z mistrzów romantyzmu. Był członkiem kręgu kompozytora F. Schuberta i pisarza F. Grillparzera. W młodości przyszły artysta lubił filozofię i studiował ją na Uniwersytecie w Wiedniu, ale jego miłość do malarstwa przejęła władzę i wstąpił do Wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Później mistrz został ulepszony w monachijskiej Akademii słynnego niemieckiego romansu i “Nazarene” P. Corneliusa. Następnie Moritz von Schwind pracował w Monachium, Karlsruhe, Frankfurt nad Menem, często odwiedzał Wiedeń. Malował obrazy na tematy niemiecko-austriackich bajek i legend, scen rodzajowych.

Przedmioty domowe w jego pracach przesycone są dobrodusznym humorem i często otrzymują poetycką interpretację świata charakterystyczną dla późnych romantyków. Artysta pracował również jako ilustrator, co odzwierciedla styl jego malarstwa. “Symfonia” – złożone dzieło poetycko-filozoficzne, powstałe w okresie rozkwitu mistrza.

Tu nie tylko jego artystyczne i estetyczne, ale także ideologiczne pomysły znalazły wyraz. Styl pracy przypomina pasję artysty do sztuki “Nazarejczyka”. Inne znane dzieła: Wędrówka Falkensteina.

1843-1844. Muzeum Sztuk Pięknych w Lipsku; “Podróż weselna”. 1862.

Galeria Schacka w Monachium.