Symfonia – Moritz von Schwind

Austriacki malarz Moritz von Schwind jest jednym z mistrzów romantyzmu. Był członkiem kręgu kompozytora F. Schuberta i pisarza F. Grillparzera. W młodości przyszły artysta lubił