Portret architekta Adriana Dmitrievicha Zakharova – Stepana Schukina

Portret architekta Adriana Dmitrievicha Zakharova   Stepana Schukina

Andreyan Dmitrievich Zakharov, architekt. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych, a następnie w Paryżu u architekta Shalgrena. Uczył architektury w Akademii; Miał dużo pracy w Petersburgu i Gatczynie.

Jego głównym dziełem jest budynek Admiralicji w Petersburgu; wśród mniej znaczących jego dzieł znajduje się kościół Apostoła Pawła w miejscowości Aleksandrowski na drodze Szlisselburga, katedra św. Andrzeja w Kronsztadzie.