Portret papieża Piusa VII – Jacques Louis David

Portret papieża Piusa VII   Jacques Louis David

Malarstwo francuskiego malarza Jacquesa Louisa Davida „Portret Piusa VII”. Rozmiar portretu 86 x 71 cm, olej na płótnie. Pius VII – hrabia Chiaramonti, urodzony w Cesenie, krewny i następca Piusa VI. Pius VII, w wieku szesnastu lat, dołączył do zakonu benedyktynów, był nauczycielem i opatem klasztoru św.

Calixta. Pius VI mianował go biskupem i kardynałem. Wybrany na papieskich kardynałów w Wenecji, Pius VII powrócił do Rzymu, okupowanego przez wojska neapolitańskie.

Prowadzony przez swojego sekretarza stanu Consalvi Pius VII zawarł konkordat z Napoleonem, który przywrócił Kościół katolicki we Francji, ale musiał uznać sekularyzację własności kościelnej, mianowanie rządu biskupów i tak zwaną deklarację z 1682 roku. Podobne konkordaty zostały zawarte przez Piusa VII z republikami włoskimi i uznały sekularyzację dóbr duchowych w Niemczech. Korzystając z tymczasowego pokoju, przywrócił zakon jezuitów na Sycylii.

Mając nadzieję na uzyskanie nowych ustępstw od Napoleona, Pius VII zgodził się przyjechać do Paryża i koronować tam Napoleona jako cesarza. Napoleon zezwolił mnichom, ale nie zrobiono żadnych ustępstw wobec papieża. Wiadomo, że Napoleon zaproponował papieżowi pozostanie we Francji na zawsze, ale Pius VII odrzucił ofertę i wrócił do Rzymu.

Kiedy Napoleon wyznaczył swego brata Józefa na króla neapolitańskiego i zażądał, aby papież przyłączył się do systemu kontynentalnego, Pius VII protestował przeciwko obu środkom; Rzym został zajęty przez wojska francuskie, a wkrótce potem region kościelny został przyłączony do Francji. Pius VII, który ekskomunikował Napoleona z kościoła, został aresztowany i przewieziony najpierw do Grenoble, potem do Savony, a wreszcie do Fontainebleau.

Początkowo papież mocno trzymał się i nie rozpoznawał biskupów wyznaczonych przez Napoleona; ale aresztowanie stało się ostrzejsze, a Pius VII, odcięty od świata, zgodził się zatwierdzić biskupów, przyjąć wszystkie rozkazy Napoleona i pozostać we Francji; w tym sensie zawarty został nowy konkordat. Kiedy imperium zaczęło zbliżać się do upadku, Pius VII zrzekł się wszystkich ustępstw i powrócił do Rzymu pod auspicjami aliantów, otrzymując z powrotem swoje dawne posiadłości, z wyjątkiem Awinionu.

Zwycięzcy zaczęli postrzegać Piusa VII jako jeden z najważniejszych filarów legitymizmu, a Pius VII umiejętnie wykorzystał nowy kierunek. W 1814 r. Papież Pius VII przywrócił zakon jezuitów; Consalvi doszedł do konkordatów, które były korzystne dla kościoła z Francją, Bawarią i Neapolem oraz porozumieniem z Prusami. Największą porażką Piusa VII w tym czasie był jego bezowocny protest przeciwko Kongresowi Wiedeńskiemu, który nie przywrócił duchowego dobytku w Niemczech.

Pius VII założył Muzeum Sztuki Chiaramonti.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)