Błagający Belizariusz – Jacques Louis David

Błagający Belizariusz   Jacques Louis David

Malarstwo francuskiego malarza Jacquesa Louisa Davida „Belizariusz”. Rozmiar obrazu to 288 x 312 cm, olej na płótnie. Pod koniec lat siedemdziesiątych XVIII wieku głównym celem młodego artysty Jacquesa Louisa Davida było uzyskanie dostępu do Academy of Arts, bez której nie można osiągnąć sukcesu.

Za obraz „Belizariusz” przedstawiony w konkursie w 1781 r. David został jednogłośnie przyjęty jako członek Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Antyczna fabuła z powieści Marmontela o gloryfikowanym bizantyjskim dowódcy, z powodu fałszywego oskarżenia o skazanie na biedę i wędrówkę, była popularna na malarstwie klasycyzmu drugiej połowy XVIII wieku. David interpretuje tę scenę z sentymentalną wrażliwością w stylu Josepha-Marie Vienne.

Obraz przedstawia piękną surową kompozycję i jedność kolorów, w której dominują bogate czerwono-brązowe odcienie. Belizariusz – dowódca cesarza bizantyjskiego Justyniana Wielkiego. Według niektórych historyków z urodzenia był Słowianinem i nazywał się Velichar.

Rozpoczynając służbę jako prosty żołnierz straży cesarskiej, Belizariusz po raz pierwszy pojawił się w randze dowódcy podczas wojny z Persami, których zmuszał do pokoju w 532 roku.

W 533 r., Dowodząc armią wysłaną do Afryki przeciwko Wandalom, Belizariusz pokonał ich w bitwie pod Trikameron, okupowanej Kartaginie, zdobył króla wandali Helimera, a tym samym położył kres królestwu Wandali. Następnie otrzymał polecenie wypędzenia gotowego z Włoch i zniszczenia Królestwa Ostgot. W 534 r. Belizariusz podbił Sycylię i po przybyciu do Włoch podjął Neapol i Rzym; ale wojna na tym się nie skończyła, ale ciągnęła się jeszcze przez kilka lat.

Wreszcie król Ostrogotów, Vitiges, ścigany przez siły Belizariusza, został pojmany i wzięty do niewoli do Konstantynopola.

Tymczasem wojna została wznowiona przez Persów. Zwycięstwa zdobyte przez perskiego króla Khozroya zmusiły Justyniana do wysłania Belizariusza do Azji, gdzie dowódca, działając z niezmiennym sukcesem, triumfalnie zakończył tę wojnę. Z Azji Belizariusz został ponownie wysłany do Włoch, gdzie król Ostrogotów Tottila zadał poważną porażkę wojskom bizantyjskim i ponownie zdobył Rzym. Belizariusz, przybywając do Włoch, szybko poprawił stan rzeczy, ale został ponownie wycofany i ze względu na różne intrygi dworskie, przez 12 lat musiał pozostać nieaktywny.

W roku 559, podczas inwazji Bułgarów, Belizariuszowi ponownie powierzono dowództwo wojsk, a jego działania były nadal udane.

Pod koniec życia Belizariusz został poddany hańbie: jego rozległe posiadłości zostały skonfiskowane i tylko na prośbę cesarzowej Teodory wrócili do połowy jego poprzedniego stanu. Opal ten, późniejszy na początku XII wieku, służył jako podstawa legendy o oślepieniu Belizariusza i zagładzie wielkiego generała za biedę i wędrówkę.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)