Święta Rodzina – Francesco Franche

Święta Rodzina   Francesco Franche

Otrzymany z dziedzictwa hrabiego Janosa Palffy'ego z jego pałacu Pozhonsky w 1912 roku. Do 1892 r. Była w londyńskiej kolekcji Lorda Dudleya-Warda, aż do 1896 r. – w paryskim antykwariuszu Zedelmayerze. Głowa św.

Józefa przypomina dzieła Costy. Zasada kompozycyjna jest bardzo prosta: gest błogosławieństwa dziecka jest często powtarzany na obrazach Madonny Franchiego.

W ostatnim stuleciu budapeszteńska “Święta Rodzina” wraz z inną “Madonną” była własnością Lorda Dudley-Warda. W 1854 roku Vahagen opisał obrazy, wspominając, że jeden z nich ma napis i datę – 1495. W starej specjalnej literaturze opis ten został źle zrozumiany: ponieważ zdjęcia te były mylone, uważano, że data ta znajduje się w obrazie “Święta rodzina” w Budapeszcie, w wyniku czego obraz Budapesztu przypisano wcześniejszym pracom Franci.

W rzeczywistości data była w innym obrazie Lorda Dudleya-Warda, który również przetrwał – jest to tak zwana “Madonna Gambaro”. Obecnie jest przechowywany w New Haven w Yale University Gallery. Obraz w Budapeszcie ma odmianę z 1517 roku.

Podstawowy nastrój późniejszych utworów Francii zależy od spokojnej kontemplacji, cichej zadumy jego obrazów. Błękitne niebo z chmurami w pracach Franchiego oddaje spokojny, przemyślany nastrój Umbrii.