Step po południu – Alexey Savrasov

Step po południu   Alexey Savrasov

Proporcjonalność, życzliwość bezgranicznego dystansu do człowieka żyjącego i pracującego na ziemi są przekazywane w krajobrazach Savrasovsky, zgodnie z wrażeniami z podróży na południe Rosji i Ukrainy. W większości są to widoki “cudownej Wołgi”, otwartych przestrzeni, rozciągających się pod wysokim, czystym, złotym niebem na horyzoncie.

Wyróżniają się spokojnym, gładkim wzorem, czułym, delikatnym malowaniem, przejrzystym światłocieniem, delikatnością, a jednocześnie dźwięcznością struktury kolorów. Wybitny rzeźbiarz i krytyk, nauczyciel Moskiewskiej Szkoły Humanistycznej Nikołaj Ramazanow słusznie napisał o nich w magazynie Moskwjananin: “Krajobrazy pana Savrasowa… oddychają świeżością, różnorodnością i tą mocą, która jest pochłaniana przez pędzel artysty w wyniku ciepłego i rozsądnego spojrzenia na naturę”.

Wydaje się, że w “stepowych” dziełach Sawrasowa, a także w podobnych obrazach poezji rosyjskiej, rysujących pieśni, marzenie o popularnej woli wyrażało się na swój sposób, znalazło osobliwą odpowiedź na główne pytanie tamtej epoki – wyzwolenie chłopów.