Stacja – Gerhard Richter

Stacja   Gerhard Richter

Artysta Gerhard Richter rozumie malarstwo jako czynne działanie, poszukiwanie rzeczywistości współczesnej. Jego obraz “Stacja” jest napisany w sposób abstrakcyjny ekspresjonizm.

Migotanie linii torów kolejowych, pociągów, różnorodność ludzkiego tłumu, abstrakcyjne skojarzenia losowości tego, co się dzieje, przejawiały się w obrazie przez niepokój i pewną agresywność kolorowego rozwiązania.