Port w Konstantynopolu – Karl Bryullov

Port w Konstantynopolu   Karl Bryullov

Życie portu z jego ludem i gwarem jest żywo i bezpośrednio pokazane, a obraz południowego portu jest tak konkretny, że wydaje się, że słychać gwar zatłoczonego tłumu i krzyki wielbłądów