Saint Jerome – Antonio de Pereda y Salgado

Saint Jerome   Antonio de Pereda y Salgado

Hiszpański malarz Antonio de Pereda y Salgado był pod wpływem Ribera i Velázqueza, namalowanych na tematy historyczne i religijne. Pustelnik przedstawiony na zdjęciu jest przedstawiony zgodnie z tradycyjną ikonografią. Atrybuty Hieronima – księgi i kałamarza – są symbolami jego dzieł literackich, ponieważ to on przypisuje się pierwszemu tłumaczeniu Starego Testamentu z hebrajskiego na łaciński.

W rękach pustelnika – drewnianego krzyża domowej roboty, w rogu znajduje się kamień. Z tym kamieniem bił się w pierś, próbując uciec od diabelskich pokus. Głos trąbki po lewej zwiastuje apokalipsę, a czaszka jest symbolem słabości wszystkich rzeczy.

Temat końca świata wiąże się również z obrazem Sądu Ostatecznego Dürera przedstawionym na stronie otwartej książki.