Prezentacja – James Whistler

Prezentacja   James Whistler

Whistler wierzył, że prawdziwy artysta może zamienić każdą, najzwyklejszą codzienną scenę w dzieło sztuki. Mówił o tym w swoim „Wykładzie na dziesięć godzin”, zachęcając młodych artystów „nie odwracać się od codzienności”. Sam Whistler był często inspirowany scenami ulicznymi i witrynami sklepowymi.

Czasami artysta przedstawiał je realistycznie, ale częściej przedstawiał nastrój atmosfery tajemnicy, jak to ma miejsce na przykład w jego scenie rodzajowej „Vitrina”, którą można uznać za miejski odpowiednik „Nokturnów”.

Najlepsza praca Whistlera w tym gatunku sięga lat 80. XIX wieku, kiedy artysta stworzył serię obrazów przedstawiających witryny sklepowe. Większość z tych prac ma mały format i pokazują tylko część elewacji budynku.

Podobnie jak w Nokturnie, sceny te nie są związane z żadnym konkretnym kontekstem geograficznym i mogą być postrzegane jedynie jako studium studium harmonii tonalnej. Później artysta zaczął podkreślać tę funkcję, wprowadzając terminy muzyczne do tytułów takich dzieł – na przykład „Orange Note: Confectionary Shop” lub „Blue and Orange: Sweet Shop”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)