Prezentacja – James Whistler

Prezentacja   James Whistler

Whistler wierzył, że prawdziwy artysta może zamienić każdą, najzwyklejszą codzienną scenę w dzieło sztuki. Mówił o tym w swoim “Wykładzie na dziesięć godzin”, zachęcając młodych artystów “nie odwracać się od codzienności”. Sam Whistler był często inspirowany scenami ulicznymi i witrynami sklepowymi.

Czasami artysta przedstawiał je realistycznie, ale częściej przedstawiał nastrój atmosfery tajemnicy, jak to ma miejsce na przykład w jego scenie rodzajowej “Vitrina”, którą można uznać za miejski odpowiednik “Nokturnów”.

Najlepsza praca Whistlera w tym gatunku sięga lat 80. XIX wieku, kiedy artysta stworzył serię obrazów przedstawiających witryny sklepowe. Większość z tych prac ma mały format i pokazują tylko część elewacji budynku.

Podobnie jak w Nokturnie, sceny te nie są związane z żadnym konkretnym kontekstem geograficznym i mogą być postrzegane jedynie jako studium studium harmonii tonalnej. Później artysta zaczął podkreślać tę funkcję, wprowadzając terminy muzyczne do tytułów takich dzieł – na przykład “Orange Note: Confectionary Shop” lub “Blue and Orange: Sweet Shop”.