Nokturn w kolorze szarym i złotym: Westminster Bridge – James Whistler

Nokturn w kolorze szarym i złotym: Westminster Bridge   James Whistler

Dzieło to należy do serii Nocturnes stworzonej przez Whistlera w latach 70. XIX wieku. Obraz jest częściowo podobny stylem do impresjonizmu i symboliki, ale to podobieństwo w zasadzie ma bardzo powierzchowny charakter.

Uważny widz zauważy w tym “Nocturnie” wyraźne notatki “Whistler”.