Portret hrabiego Ludwiga Levensteina – Hansa Baldunga

Portret hrabiego Ludwiga Levensteina   Hansa Baldunga

„Portret Ludwiga Levensteina”, przechowywany w muzeum stanowym w Berlinie, uważany jest za jeden z najlepszych portretów stworzonych przez artystę. Racjonalizm renesansu, zwłaszcza w portretach Baldunga, jest często łączony w jego twórczości z mistycyzmem, uogólnionym plastikiem ze złamanym rytmem. Na zdjęciach Baldunga zauważalny jest wpływ naturalistycznej szkoły górno-germańskiej, ale przy wyborze fabuły i układu istnieje bogata twórcza wyobraźnia.

Do najwybitniejszych jego dzieł należą obrazy w klasztorze Lichtental, malowane przez niego w latach 1495-1496, oraz główny ołtarz katedry we Fryburgu, ukończony w 1516 roku; w środkowej części tego ołtarza znajduje się „Ślub Marii Panny”; po bokach wielkiego wykonanego „lotu do Egiptu” uważał jego najlepszą pracę. Przez długi czas Baldungu przypisywano autorstwu ołtarza Isenheim, który jest obecnie przechowywany w Muzeum Colmar w Unterlinden. Prawdziwym autorem ołtarza jest Matthias Grunewald.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)