Portret chłopca – Peter Drozhdin

Portret chłopca   Peter Drozhdin

Płótno charakteryzuje się cechami malarskimi i kompozycyjnymi charakterystycznymi dla niektórych portretów kameralnych P. S. Drozhdina.

Niezwykle lekka, ciepła paleta kolorów, przypominająca pastelowe portrety XVIII wieku. Obraz wypełnia prawie całe płótno, na którym znajduje się pewna „skurcz”, jak portretowano, przesunięta do owalnej ramki.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)