W południe – Karl Bryullov

W południe   Karl Bryullov

Seria sepii “Lazzaroni by the Sea”, stworzona przez artystę w ostatnim roku jego życia, świadczy o narodzinach “nowego” Bryullova. Tematem serii było życie włoskich włóczęgów – “lazzaroni”. Bryullov namalował je z natury, wędrując wzdłuż brzegu morza w tych rzadkich chwilach, kiedy ból serca został uwolniony.

To było zupełnie inne spojrzenie na świat niż przedtem: było tak, jakby kajdany sztuki spały i po raz pierwszy oko artysty widziało świat nie przez pryzmat formuł piękna wymyślonych na długo przed nim, ale w rzeczywistości, jaki jest ten świat. To jest czysty realizm.

Sepia “At Noon” przedstawia widzowi malowniczą rodzinę “bosichny”, położoną swobodnie pod południowym słońcem; Sepia “Lazzaroni and Children” – malownicza scena, przepojona miłością do świata i delikatną ironią. Tutaj, jak gdyby usłyszano ewangelię: “Nie sieją ani nie okryją, ani nie zostaną zebrani w spichlerzu, a wasz Ojciec w Niebie karmi ich”.