Batory koło Pskowa – Jan Aloiy Mateiko

Batory koło Pskowa   Jan Aloiy Mateiko

To pierwszy z płócien artysty poświęcony znaczącym datom w historii Rzeczypospolitej i jej zwycięstwom nad państwami, które następnie podzieliły Polskę.

Na zdjęciu artysta przedstawił poczucie własnej wartości króla Stefana Batorego, przyjmując rosyjskich ambasadorów po bitwie o Wielkie Łuki.

Obraz ten został powitany niezwykle pozytywnymi recenzjami i został wystawiony w Pradze, Budapeszcie, Wiedniu, Lwowie i Paryżu w 1874 roku. W tym samym czasie Akademia Francuska wzięła Yanę Mateiko do swoich honorowych członków.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)