Portret Barona Schwytera – Eugene Delacroix

Portret Barona Schwytera   Eugene Delacroix

Portrety, które zawsze pisał Delacroix, choć ten gatunek nie był wiodący w jego twórczości. Zazwyczaj portrety artysty nakazywały jego przyjaciołom. Tak więc Prosper-Parfa Gubo, właściciel prywatnej szkoły w Paryżu, zamówił serię portretów wybitnych ludzi dla Delacroix.

W 1838 roku Delacroix na własną prośbę stworzył portret swojego bliskiego przyjaciela, kompozytora Fryderyka Chopina. Ponadto pędzel Delacroix posiada kilka portretów, na których postacie są przedstawiane w pełnym rozkwicie na tle krajobrazu lub wnętrza. Najbardziej niezwykłym w tej serii jest portret Barona Schweitera.

Kontury i kolor figury dały przyjaciółom powód, by nazwać to dzieło “kontrabasem”. Jednocześnie, z jej lirycznym nastrojem, wspomina obraz Thomasa Lawrence'a zaprezentowany na Salonie w 1824 roku. Widział ją tam Delacroix, aw następnym roku, podczas swojej podróży do Anglii, osobiście spotkał swojego autora.