Siedzący model – Eugene Delacroix

Siedzący model   Eugene Delacroix

Portret jednego z ulubionych modeli artysty pokazuje preferencje Delacroix dla sztuki klasycznej, które pozostawiły niezatarte piętno na wczesnym i artystycznym dziele artysty.

Surowy skład, plastyczny obraz nagości i kolor przypominają styl Jacquesa-Louisa Davida, z którym Delacroix został wprowadzony przez ucznia mistrza Pierre'a Guerina.