Portret barona I. A. Korfa, prezesa Imperialnej Akademii Nauk – Ivan Alekseevich Tyurin

Portret barona I. A. Korfa, prezesa Imperialnej Akademii Nauk   Ivan Alekseevich Tyurin

I. A. Korf jest jednym z egzemplarzy prezydentów Akademii dokonanych przez I. A. Tyurina pod koniec XIX wieku. z obrazkowych i graficznych oryginałów. D. A. Rovinsky wymienia go na liście portretów prezesów i dyrektorów IAN: “Baron Johann-Albrecht Korf, prezes Akademii od 18 września 1734 do 1740