Portret księżnej Eleonory Gonzagi z Urbino – Tycjana Vecellio

Portret księżnej Eleonory Gonzagi z Urbino   Tycjana Vecellio

Podobnie jak inne obrazy z kolekcji Urbinsky, portret wkroczył do Florencji w 1631 roku wraz z dziedzictwem Vittoria della Rovere. Został zamówiony i ukończony w tym samym czasie co poprzedni. Aretino w liście do poetki Weroniki Gambary z 7 listopada 1537 r. Podaje tekst swojego sonetu poświęcony temu portretowi.

Eleonora Gonzaga, żona Francesco Maria della Rovere, pochodziła od markiza mantuańskiego Gonzagi, była córką Francesco II Gonzagi i jego żony Isabella d'Este, jednej z najbardziej wykształconych kobiet tego czasu. Śpiący pies, przedstawiony obok księżnej, jest tradycyjną cechą wierności małżeńskiej.