Orkiestra – Raoul Dufy

Orkiestra   Raoul Dufy

Ta praca jest podobna do szybkiego szkicu wykonanego podczas koncertu. Instrumenty i figury muzyków są nakreślone szybkimi, porywczymi uderzeniami. Nieostrożne uderzenia w tle.

Twarze ludzi są warunkowe, jak twarze mężczyzn, które malują dzieci. Ale Dufy i nie szukałem dokładności fotograficznej. Najprawdopodobniej nawet by mu przeszkadzała.

To gwałtowne, porywcze uderzenia mówią obrazowi szczególny nastrój, z jakim jest przeniknięty, co umożliwia przekazanie elementom elementów muzyki.

Wydaje się, że widz może nawet “usłyszeć”, jaką pracę wykonują muzycy. Najprawdopodobniej jest to coś burzliwego, niespokojnego, namiętnego.