Karp – Raoul Dufy

Karp   Raoul Dufy

W 1910 roku Dufy był żonaty. Stanowisko człowieka rodzinnego zmusiło go do poszukiwania zarobków. W tym czasie otrzymał od swojego przyjaciela, poety Guillaume'a Apollinaire'a, propozycję robienia ilustracji z wierszy, nad którymi następnie pracował.

Kolekcja ta została nazwana „Bestiariuszem” i składała się z alegorycznych czterowierszy opisujących różne zwierzęta.

Na każdej stronie umieszczono tylko czterowiersz, więc na stronie było wystarczająco dużo miejsca na duże grawerowanie. Oto dwie ilustracje Dufy do tej kolekcji wierszy Apollinera: „Karp” i „Wielbłąd”. Dufy przedstawiał zwierzęta śmiało, żywo i zgodnie z tekstem Apollinaire'a.

Niestety sprzedano tylko pięćdziesiąt egzemplarzy tej książki, co doprowadziło do ruiny wydawcy. Teraz „Bestiariusz” jest rzadkością bibliograficzną, na którą polują kolekcjonerzy.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)