Mary With The Baby – Quentin Mussys

Mary With The Baby   Quentin Mussys

Obrazy Maysysa na temat religijny były wysoko cenione w życiu artysty. Najprawdopodobniej obrazy liryczne, pozbawione pewnej części sentymentalizmu, przemawiały do ​​współczesnych.

Wzruszający impuls, z jakim mały Chrystus obejmuje matkę, trzymając się jej policzka, mimowolnie przypomina nam obraz Matki Bożej, który jest powszechnie czczony w tradycji prawosławnej. Temat pieszczoty Dzieciątka, radości macierzyństwa, a jednocześnie ukryty smutek, który uprzedza Jego przyszłe męki na krzyżu, są jednym z najważniejszych dla postrzegania świata chrześcijańskiego. Ponadto na tym zdjęciu ujawnia się pełny talent Maysys.

Bogaty kolor, zbudowany na dopracowanych kombinacjach ciepłych odcieni brązu i ochry ze srebrem i błękitem, skutecznie uzupełnia emocjonalną i liryczną strukturę dzieła.