Most Taykobashi i Wzgórze Yukhinok w Meguro – Ando Hiroshige

Most Taykobashi i Wzgórze Yukhinok w Meguro   Ando Hiroshige

Nie tylko rzetelny obraz terenu, a nawet podniesienie określonego motywu topograficznego do poziomu symbolu, ale stworzenie obrazu natury załamało się przez pryzmat przeżywania go przez człowieka i jednocześnie działając na dusze ludzi tworzących ich szczególny nastrój zależny od stanu natury – niejednoznaczny i złożony cel, który Hiroshige sobie wyznaczył.

Takie zadania są nowe dla rycin krajobrazowych ukuye-e, ale jednocześnie w pełni odpowiadają jej zasadom, odpowiadają w znacznie większym stopniu niż krajobrazy Hokusai, które są monumentalne i często oderwane od ludzkich emocji, w których człowiek pojawia się jako nieożywiona część przyrody.

Zgodnie z orientacją ukuye-e na świat codziennego życia, Hiroshige nie jest obcy codziennemu życiu, nie ma dla niego “wulgarnych” przedmiotów, w jego pracach każdy motyw krajobrazowy odzwierciedlony w ludzkiej percepcji jest sposobem na zrozumienie istoty natury i jej duszy.