Portret córki Balthazara Gerbiera – Petera Rubensa

Portret córki Balthazara Gerbiera   Petera Rubensa

W 1629 roku Rubens spędził kilka miesięcy w Londynie jako gość Balthazara Gerbiera, artysty i kuriera dyplomatycznego Holandii. Jednocześnie namalowany został wzruszający portret żony Gerbiera z dziećmi.