Cztery szkice afrykańskiej głowy – Petera Rubensa

Cztery szkice afrykańskiej głowy   Petera Rubensa

Ten atrakcyjny szkic głowy mężczyzny w czterech różnych pozycjach jest jednym z najpopularniejszych dzieł Rubensa w Muzeum w Brukseli.

Rubens prawdopodobnie byłby zaskoczony taką popularnością. Praca ta była przygotowaniem do wykonania różnych monumentalnych obrazów, takich jak Adoracja Trzech Króli. Technika szkicu olejnego, którą przyjął od włoskich mistrzów, Rubens mistrzowsko rozwinięty, aby każdy szkic można było uznać za samodzielną pracę.