Sąd Ostateczny – Fra Beato Angelico

Sąd Ostateczny został napisany przez Fra Angelico na początku lat czterdziestych XVIII wieku. dla kościoła Santa Maria della Angeli we Florencji. Perspektywa dwóch rzędów pustych

Zwiastowanie – Fra Beato Angelico

Jeśli chodzi o projekt architektoniczny, ten malowniczy panel dokładnie pokrywa się ze słynnym freskiem Zwiastowania, namalowanym przez Fra Angelico pod koniec lat czterdziestych XVIII wieku.

Przemienienie Pańskie – Fra Beato Angelico

Jest to jeden z najbardziej niesamowitych fresków, którymi Fra Angelico dekorował klasztor Sam-Marco. Ilustruje najważniejszy spisek ewangelii. Postać Chrystusa i blask, który zstępuje z Niego,

Zejście z krzyża – Fra Beato Angelico

Ten obraz ołtarzowy składający się z jednego panelu, Fra Angelico, został stworzony dla kaplicy Strozzi w kościele Santa Triniata we Florencji. Uważa się, że trzy

Ołtarz św. Marka – Fra Beato Angelico

Fra Angelico jest malarzem, który łączy głęboko osobiste odczucia religijne z wysoką artystyczną doskonałością. Angelico był mnichem klasztoru dominikanów w Fiesole. John Ruskin, teoretyk sztuki,

Koronacja Maryi Panny – Fra Beato Angelico

Ta fabuła stanowi albo końcową i kulminacyjną scenę narracyjnego cyklu życia Dziewicy Maryi, kiedy podąża za śmiercią Maryi Dziewicy i jej przyjęciem do nieba, albo