Embalmed Forest – Max Ernst

Embalmed Forest   Max Ernst

Pracując w awangardowej technice “spontanicznego” pisania, opartej na refleksyjnej pracy pędzlem, Ernst wynalazł własną metodę pracy z farbami olejnymi – kraty. Artysta rozłożył płótno na różnych przedmiotach, a następnie nałożył farbę szpachlą.

Rezultatem było duże abstrakcyjne płótno. Dramatyczne obrazy, którymi wypełniły się ragtagi Ernsta, zrobiły na widzu niepokojące wrażenie. Mroczny kolor i ciężkie formy obrazu “Krzycząca kobieta przechodząca przez rzekę” z 1927 r. Dają poczucie strachu, co podkreślają wznoszące się ramiona “kobiety” i jej usta otwarte w krzyku.

Łatwo rozpoznawalna postać podróżującej kobiety wygląda bardzo dynamicznie. Późniejszy krzyk Ernsta, The Embalmed Forest, z nieruchomymi, martwymi drzewami, przeciwnie, wygląda statycznie, zamrożony. Ten “skamieniały krajobraz” to kolejny obraz świata, który przetrwał powszechną katastrofę, której przeczucie nieustannie przeszkadzało artyście.

W latach trzydziestych stworzył wiele ciężkich prac, które są trudne dla Europy.