Konstrukcja siły przestrzennej – Ljubow Popowa

Konstrukcja siły przestrzennej   Ljubow Popowa

Takie obrazy obrazowo ukazują przynależność Popowy do konstruktywizmu, którego początków towarzyszyli bracia Vesnin, A. Rodczenko, V. Stepanova.

Takie konstrukcje składają się z pionowych lub nachylonych linii, poziome przecinają się, jakby unosiły się w próżni. Odnosi się wrażenie, że Popova próbuje zrozumieć istotę Wszechświata i podjąć próbę opanowania 4 wymiarów.

Inny rodzaj kompozycji obejmuje ruchome spirale i okręgi.

Dodała proszek metalowy do farby Popova i wybrała sklejkę jako teksturę, a nie płótno. Decydującą rolę odgrywa nadal kolor. Ale ze względu na korelację głównych zasad energetycznych istniejących na świecie, tworzona jest harmonia.

Te początki to siły odśrodkowe i dośrodkowe, ucieleśnione w liniach i płaszczyznach przecinających się pod kątem prostym.

Sama artystka obawiała się, że takie prace będą postrzegane przez widza po prostu jako część sztuki nieobiektywnej i nalegała, że ​​był to tylko pośredni krok na drodze do sfery projektowania i inżynierii.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)