Kochankowie w pokrytym śniegiem ogrodzie – Suzuki Harinobu

Kochankowie w pokrytym śniegiem ogrodzie   Suzuki Harinobu

Poinformowała mieszkańców o pewnych aspektach życia stolicy, o modzie, a dokładniej o modnych tkaninach na damskie sukienki w bieżącym sezonie;

W przeważającej większości przypadków Bizinga działała jako reklama – nie tyle jako piękna, co instytucja, w której służyła. Pomimo tego, że nazwa postaci bijingu została wskazana na kartce, nie była ona prawdziwa: nazwa “wiodącej” kurtyzany instytucji została odziedziczona. Pierwsze piękno w dużych instytucjach często miało tę samą nazwę.

Odcień indywidualnej reklamy jest silniejszy w innym gatunku grawerowania – Yakusya. Są to głównie portrety aktorów z teatrów metropolitalnych, których popularność wśród mieszczan była nieporównywalna.