Karty do gry – Lucas van Leiden

Karty do gry   Lucas van Leiden

W późniejszym obrazie na tej samej fabule scena nabiera, jak się uważa, alegorycznego znaczenia z politycznymi akcentami, symbolizującymi zmienność historii jako lenna wszechmocnej Fortuny.