Człowiek w bezmiarze kosmosu – Wiktor Czernowolenko

Człowiek w bezmiarze kosmosu   Wiktor Czernowolenko

Wiktor Chernovolenko nie tylko malował obrazy – otworzył okna na wygórowane wymiary. Każde z jego obrazów jest takim oknem. Pulsacje wszechobecnego, życiodajnego Kosmosu przenikają każdego z nas.

Ale tylko kilka wybranych losów odczuwa te prądy Wszechświata, przechwytując je na widocznych obrazach.

„Tajemnicze piękno sztuki to jej perswazyjność, tkwi w sposobach jej powstawania” – pisał Nikołaj Roerich – „skąd przychodzi, w tym języku będzie mówił”. Kreacje, zrodzone w sercu, reagują na bicie serca całego świata, wszechświata, ogrzanego tchnieniem wieczności.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)