Duchy – Wiktor Borysow-Musatow

Duchy   Wiktor Borysow Musatow

Obrazy namalowane przez Wiktora Borysowa-Musatowa w latach 1902-1903 nawiązują do tzw. Cyklu saratowskiego malarza. Należą do nich prace “Woda”, “Dramat na gobelinie”.

Cloth “Ghosts” to finał w tym cyklu, najbardziej emocjonalny i wyrazisty.

Obraz przedstawia dwór, w którym kiedyś zagotowało się twórcze życie, tu przebywał Kryłow i Derzhavin, a teraz popada w zaniedbanie. Półprzezroczysta postać kobieca o smutnej twarzy uosabia pożegnanie ze starym, nadejście nowego, zmieniającego się wzoru szlachetnego życia. Wiele zmieniło się w znanym życiu Rosji na przełomie XIX i XX wieku, a Borysow-Musatow próbował to pokazać w swoich pracach.

Duża liczba obrazów na ten temat nadała artystce tytuł “śpiewaka szlachetnych gniazd”, jego obrazy nazywano dziennikiem lirycznym umierającej byłej Rosji.

Sposób pisania obrazu “Duchów” Wiktora Borysowa-Musatowa jest bliski symbolice z powodu przedstawienia świata jako czegoś niestabilnego, efemerycznego. Artysta osiągnął ten efekt, stosując specjalną kombinację kolorów: nie tylko sylwetki duchów, ale także ziemie rozmazują się i łączą. Z tego powodu wydaje się, że pod obrazem ukryta jest inna rzeczywistość, ale jest ona równie chwiejna i nieważka.