Rosja – Victor Chernovolenko

„Ale czy mogą istnieć takie światła, udręki i taka siła, która mogłaby pokonać siły rosyjskie!” A Gogol wiedział o tym, a Lermontow i Puszkin –

Pieśń o gwiazdach – Wiktor Chernovolenko

Jest sztuka, odzwierciedlająca zmysłową rzeczywistość, i jest sztuka skierowana do wyższych nadczułych sfer bytu. Być może te obszary wzajemnie się uzupełniają i byłoby niewłaściwe przeciwstawianie

Requiem – Victor Chernovolenko

Twórczość Viktora Chernovolenko jest ściśle związana z jego twórczością muzyczną. Nie znając nut, ale mając fenomenalne ucho, mógł spędzać godziny improwizując przy fortepianie, jednocząc wykonawcę