Portret poety Alonso Ersilla-i-Zunigi – El Greco

Portret poety Alonso Ersilla i Zunigi   El Greco

Alonso Ercili y Zuniga był dworskim poetą Filipa II.

Rozpoczął swoją karierę w hiszpańskim sądzie od strony księcia korony, a następnie króla Filipa II.

Alonso Ercili y Zuniga wziął udział w wojnie w Chile, znanej jako wojna Araucan. Po powrocie do Hiszpanii napisał wiersz „Araucana”. Praca ta była zasadniczo dziennikiem firmy przekształconej w formę poetycką. „Araucana” uważany jest za najwybitniejszy epicki poemat hiszpańskiego renesansu i pierwszy epicki poemat o Ameryce.

Portret El Greco przedstawia poetę w średnim wieku ukoronowany wieńcem laurowym w uznaniu jego poetyckiego talentu. Widz nie widzi rozpieszczonego dworzanina, ale surowego wojownika, nie przyzwyczajonego do schlebiania władcom. Wieniec laurowy i biały kołnierzyk oddzielają twarz od ciemnego tła i czarnego stroju.

Ciężkie życie było pełne zmarszczek jego wojowniczego poety. Wydaje się, że przenikliwe oczy poety czytają w duszy widza.

Było to zaledwie kilka lat po zakończeniu portretu, aw 1594 r. Alonso Ersilly-Zunyiga, uznany poeta dworski, zmarł w biedzie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)