Bowl Perspective – Paolo Uccello

Bowl Perspective   Paolo Uccello

Vasari, ze swoim charakterystycznym obrazem i precyzją wyrażeń, napisał: “Uccello narysował tyle, że zostawił kilka skrzyń wypełnionych rysunkami”. Nie wiemy, co stało się z rysunkami, które wypełniły skrzynie mistrza.

Dotarło do nas tylko kilka prac artysty w tym gatunku. Większość z nich jest teraz w Galerii Uffizi we Florencji. Wśród nich znajduje się kilka szkiców do obrazów mistrza, które przetrwały do ​​dnia dzisiejszego – w tym “Pomnik konika Johna Hokwooda”.

Należy również zauważyć doskonałe rysunki geometryczne Uccello, w których artysta bada obiekty w perspektywie.

Przykładem jest jego rysunek “Bowl Perspective”. Nawiasem mówiąc, podobno Vasari, który był słynnym kolekcjonerem rysunków, zachował kilka dzieł Paolo Uccello, w tym “zaskakująco cienkie rysunki ptaków i zwierząt”. Oni, jak te rysunki, które były w skrzyniach samego mistrza, zniknęły bez śladu.