Adoracja Trzech Króli – Paolo Uccello

W tej pracy “dualistyczny” styl Uccello został w pełni urzeczywistniony. Z jednej strony mistrz fascynuje się perspektywą, z drugiej zaś poświęca się średniowiecznej tradycji jasnych

Portret młodego mężczyzny – Paolo Uccello

Oprócz kontrowersyjnego portretu grupowego założycieli szkoły florenckiej, kilka innych portretów przypisuje się także Uccello. Wszystkie z nich – profil. Większość portretów przypisywanych przez Paolo Uccello

Miracle cache – Paolo Uccello

Ta scena jest częścią obrazu ołtarza napisanego przez Ucchelo-lo dla Kościoła Ducha Świętego w Urbino. Wiadomo, że mistrz musiał napisać cały obraz ołtarza, ale po

Boże Narodzenie – Paolo Uccello

Bęben, który wieńczy kopułę katedry florenckiej, składa się z ośmiu dużych okrągłych okien. Utworzenie kopuły zostało ukończone do 1431 roku. Przez kilka następnych lat prowadzono

Bowl Perspective – Paolo Uccello

Vasari, ze swoim charakterystycznym obrazem i precyzją wyrażeń, napisał: “Uccello narysował tyle, że zostawił kilka skrzyń wypełnionych rysunkami”. Nie wiemy, co stało się z rysunkami,