Abraham i trzech aniołów – Rembrandt Harmens Van Rhine

Abraham i trzech aniołów   Rembrandt Harmens Van Rhine

Bóg ukazał się Abrahamowi i jego żonie Sarze w postaci trzech podróżników, trzech pięknych młodych mężczyzn. Starsi małżonkowie dawali im hojną gościnność.

Po przyjęciu pokarmu Bóg oznajmił małżonkom cud: pomimo głębokiej starości, urodzi się im syn, a wielki i potężny lud przyjdzie od niego, a wszystkie narody świata zostaną pobłogosławione nim.