Portret Nicholasa Van Bambka – Rembrandt Harmens Van Rhine

Portret Nicholasa Van Bambka   Rembrandt Harmens Van Rhine

Nicholas Van Bambeck sam był artystą, ale, jak powiedział jeden z jego przyjaciół z żalem, bogate dziedzictwo osłabiło jego ambicje i ostatecznie nie spełnił oczekiwań. Jednak Nicholas patronował Rembrandtowi, kupił od niego “Debatę naukową” i zapłacił za pozowanie do swojego portretu. Van Bambek i jego przyjaciel, Sekretarz Rady Państwa Maurits Hagens, najwyraźniej w Hadze nakazali portrety Rembrandtowi.

Przyjaciele zdecydowali: jeśli jeden z nich umrze, jego portret powinien udać się do ocalałego, aw 1641 roku, po śmierci Bambka, obraz według testamentu trafił do Haygensa. W portrecie wypełnionym życzliwością i współczuciem de Gein wygląda jak pewny siebie, dumny człowiek.

Miękkie, rozproszone światło korzystnie podkreśla jego figurę i fakturę białego kołnierza i rękawów sukienki. Niemniej jednak inny patron Rembrandta, brat Mauritsa, Constantin Hagens, napisał co najmniej osiem wersetów, w których skarżył się, że portret nie ma nic wspólnego z oryginałem.