Homer – Rembrandt Harmens Van Rhine

Homer   Rembrandt Harmens Van Rhine

PRZED NAMI TO, które przetrwały z dużego obrazu, uszkodzone podczas pożaru i przycięte do prawdziwego rozmiaru W jednym z rysunków Rembrandta, najwyraźniej szkicu testowego, poeta dyktuje wiersz pisarzowi, który dlatego siedział po prawej stronie.

Wiadomo, że Homer, który stał u początków literatury greckiej, autor Iliady i Odysei, był ślepy, ponieważ korzysta z usług skryby. Rembrandt nakreślił poetę z antycznego popiersia, które pojawia się również w obrazie „Arystoteles z popiersiem Homera”, przeznaczonym dla bogatego neapolitańskiego klienta Antonio Ruffo z Messyny.

Ruffo zamówił i „Homer”. W 1661 roku Rembrandt wysłał go do zatwierdzenia niedokończonego, a Ruffo wysłał obraz z powrotem w następnym roku; potem, po długich targach, portret został sfinalizowany i wysłany do Mesyny w 1663 roku.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)