Zdrada Judasza – Giotto

Zdrada Judasza   Giotto

Obraz sceny zdrady znajduje się po lewej stronie łuku triumfalnego w Kaplicy del Arena. Interpretując to wydarzenie ewangelii, Giotto nie odbiega od swojego ulubionego sposobu komunikowania się ze wszystkim, co się dzieje, z myślą o najwyższej jasności i wiarygodności.

Za zdrajcą pokazana jest sylwetka diabła, która dosłownie popycha go do popełnienia bezbożnego aktu. Jednocześnie ten obrazowy motyw jest wizualnie postrzegany jako rodzaj cienia rzucanego przez postać Judasza. Jednocześnie karykaturalny profil cechy pojawia się jako rodzaj groteskowego powtórzenia, brzydkie echo profilu samego Judasza Iskarioty, który otrzymuje trzydzieści srebrników od arcykapłanów.

Warto zauważyć, jak dobrze postacie dwóch najwyższych kapłanów stojących nieco dalej korelują z przedstawieniem portyku świątynnego: zstępujące płaszczyzny górnych ścian tego architektonicznego zaplecza wydają się odpowiadać zwrotowi ich figur do siebie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)