Vices and Virtues – Giotto

Vices and Virtues   Giotto

Pod głównymi freskami Arena del Arena w Padwie Giotto umieścił serię obrazów, które uosabiają ludzkie wady i zalety. Na południowej ścianie kaplicy przedstawił siedem cnót: to Roztropność, Siła, Umiar, Sprawiedliwość, Wiara, Miłosierdzie i Nadzieja.

Naprzeciw nich, na północnej ścianie, siedem przywar jest zapieczętowanych: jest to Rozpacz, Zazdrość, Niewiara, Niesprawiedliwość, Złość, Nietrwałość i Głupota. Wszystkie te obrazy, napisane w odcieniach szarości, przypominają kamienne rzeźby. Taka technika została po raz pierwszy zastosowana w historii malarstwa Giotta; później nazwano go „Grisile”.

Każdemu obrazowi towarzyszy odpowiednia łacińska inskrypcja, a same obrazy są umieszczane wewnątrz „pustych” ramek, dzięki czemu figury wydają się być rzeźbione z marmuru.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)