Sir Theodore Terket de Maern – Peter Rubens

Sir Theodore Terket de Maern   Peter Rubens

Rubens wykonał ten szkic czarną kredą z rozmyciem. Potem, prawie definitywnie, napisał głowę w oleju. Sir Theodore Terket de Maern urodził się niedaleko Genewy i został królewskim lekarzem królów angielskich George I i Charles I.

Mieszkał w Anglii od 1611 r. Do końca życia. Tam spotkałem Rubensa podczas pobytu artysty w Anglii w latach 1629-30. Sir Theodore interesował się chemią i napisał książkę o farbach i malarstwie, która zawierała wiele przepisów przekazanych mu przez Rubensa.

Ten rysunek został użyty do dwóch różnych portretów. Te portrety znajdują się w National Gallery, w Londynie oraz w Museum of Art w Północnej Karolinie, USA.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)