Zimna Wenus – Peter Rubens

Zimna Wenus   Peter Rubens

“Sine Baccho et Cerere friget Venus” [Lats. – “W Wenus nie ma ciepła bez Bachusa i Ceres”] Zwrot jest cytatem rzymskiego komika Terence'a, co oznacza, że ​​miłość chłodzi się bez wina i uczty.

Temat ten był popularny w XVII wieku, zwłaszcza wśród flamandzkich artystów. To drugi obraz na ten temat napisany przez Rubensa.