Krajobraz z kabinami przy drodze – Phillips Konink

Krajobraz z kabinami przy drodze   Phillips Konink

Phillips Konink należał do grona przyjaciół Rembrandta. Kreatywność wybitnego mistrza miała wielki wpływ na formację artysty. Malował gatunki, obrazy mitologiczne, portrety, ale największa chwała przyniosła mu krajobrazy.

Niekończące się holenderskie równiny, zagubione wśród nich doliny, drogi je przekraczające i rzeki obserwowane przez artystę z wysokiego wzgórza, pozostały wyryte w jego obrazach.

Rozwój kreatywności Konink przypada na połowę lat 50. XVI wieku – w połowie lat 60. XVI wieku, kiedy rozwijając techniki kompozycji perspektywicznej, stworzył swój panoramiczny krajobraz, którego najlepsze przykłady odnoszą się do dzieł Rembrandta.

Artysta urodził się w Amsterdamie w rodzinie złotników, studiował u brata w Rotterdamie, a od 1641 osiadł w Amsterdamie i stał się właścicielem statków linii Amsterdam. Inne znane prace: “View Gelderland”. Muzeum Puszkina im.

A. S. Puszkin, Moskwa; “Widok na rzekę Baal koło Becka”. 1654. Muzeum Narodowe w Kopenhadze; “Szwaczka”. 1671.

Hermitage w Petersburgu.