Spotkanie sv. Anthony z sv. Pavlo – Stefano Sassetta

Spotkanie sv. Anthony z sv. Pavlo   Stefano Sassetta

Sassetta – słynny sienański mistrz XV wieku. Jego praca spowodowała wiele ocen. Widział elementy naiwnej bajeczności, widział usunięcie z głównych problemów ludzkiej świadomości, które rozwiązały sztukę renesansu, a także szukał połączenia tradycji trichento z nowymi możliwościami malarskimi z XV wieku.

Jedno jest oczywiste: sztuka Sassetty jest głęboko oryginalna, obrazy stworzone przez artystę, pełne wewnętrznej powściągliwej dynamiki, mają silny wpływ na wyobraźnię widza. Podobno Sassetta urodził się w Sienie i prawdopodobnie studiował z Paolo di Giovanni Fei. Od 1423 r. Dokumenty ustalają prawie stały pobyt mistrza w Sienie. “Spotkanie św.

Antoniego ze św. Pawłem” – praca wykonana przez Sassettę ze studentem.

To ilustruje popularną historię związaną z życiem św. Anthony the Great (356), pustelnik egipskiej pustyni, jeden z filarów monastycyzmu. Kiedy St. Anthony miał 90 lat, poszedł szukać pustelnika św.

Paul, który miał wtedy 113 lat. W drodze sv. Anthony spotkał Centaura i Satyrę, którzy pokazali mu drogę. Po spotkaniu obaj starsi objęli się nawzajem.

Inne słynne dzieła: “St. Lawrence”, “St. Stephen”.

1437-1444. Muzeum Puszkina im. A. S. Puszkin, Moskwa; “Stygmatyzacja św.

Franciszka”. 1437-1444. National Gallery, Londyn.