Święta Rodzina – Francesco Franche

Otrzymany z dziedzictwa hrabiego Janosa Palffy'ego z jego pałacu Pozhonsky w 1912 roku. Do 1892 r. Była w londyńskiej kolekcji Lorda Dudleya-Warda, aż do 1896