Staw w parku – Alexander Benoit

Staw w parku   Alexander Benoit

Żyj, trochę frywolny obraz. Przed nami park, który otworzył staw i zamknął go przed wzrokiem ciekawskich. Grupa wesołych nagich dziewcząt pływających w stawie.

Jednak gęste liście drzew nie zdołały zapobiec ciekawości dwóch nagich mężczyzn, którzy chętnie szpiegowali bawiące się dziewczyny.